Biuro Projektów Konstrukcyjnych
Budownictwa
    Sierpień 2023
  1. Sigma Epsilon sp. z o.o. wkracza na nowe tory! Spółka podpisała umowę na realizację usług projektowych w branży konstrukcji budowlanych dla jednej z wiodących firm projektowych w branży kolejnictwa.

    W ostatnich latach w Polsce notowany jest dynamiczny wzrost inwestycji kolejowych. Nowy Krajowy Program Kolejowy do 2030 r. (z perspektywą do 2032 r.) zakłada przeznaczenie na inwestycje kolejowe, łącznie z obowiązującym już wcześniej programem od 2014 r., kwoty 170 mld zł.
    Polska kolej na dobrych torach