Biuro Projektów Konstrukcyjnych
Budownictwa

Szanowni Państwo

Sigma Epsilon sp. z o.o. jest firmą rodzinną, świadczącą usługi projektowe w obszarze budownictwa przemysłowego, rolniczego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej w zakresie branży konstrukcji budowlanych. Profil działalności spółki to przede wszystkim: W projektowaniu wykorzystujemy nowoczesne oprogramowanie 3D. Analizy statyczno-wytrzymałościowe wykonujemy przy użyciu oprogramowanie do analiz MES (metoda elementów skończonych) jak min. AxisVM, Salome-Meca - Code_Aster. Dokumentację projektową wykonujemy w konwencjonalnych programach typu CAD, oraz w przypadku dużych projektów wykorzystując programy BIM - jak Advance Steel, czy Revit.

Zapraszamy do współpracy: