Biuro Projektów Konstrukcyjnych
Budownictwa

Sigma Epsilon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kielcach.
Adres: ul. Bodzentyńska 10/301, 25-308 Kielce.
NIP: 6572981019, REGON: 526067391.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS: 0001051911.
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokosć kapitału zakładowego: 10000 zł.
+48 609 315 475
biuro@sigmaepsilon.eu
przemyslaw.cz@sigmaepsilon.eu

Zapraszamy do kontaku!