Biuro Projektów Konstrukcyjnych
Budownictwa

Poniżej zaprezentowano wybrane prace projektowe z portfolio głównego projektanta konstrukcji budowlanych firmy Sigma Espilon sp. z o.o., z różnych obszarów budownictwa.
 1. Budownictwo przemysłowe
  Projekt koncepcyjny hali produkcyjnej, przemysł metalurgiczny, woj. świętokrzyskie, Polska.
  Hala o wymiarach w planie 59x141 m, trójnawowa, z dwoma suwnicami w zewnętrznych nawach. Ustrój konstrukcyjny zaprojektowano w postaci prefabrykowanych słupów żelbetowych mocowanych w fundamentach kielichowych, na wspornikach słupów oparto belki podsuwnicowe a na głowicach dżwigary kratowe przekrycia hali.

  Projekt koncepcyjny hali produkcyjnej, przemysł chemiczny, woj. kujawsko-pomoorskie, Polska.
  Hala o wymiarach w planie 35x42 m. Ustrój konstrukcyjny zaprojektowano w postaci stalowych ram portalowych z ryglem kratowym. Fragment hali należało oddzielić ścianą p.poż od sąsiedniego budynku.

  Projekt estakady pod rurociągi i instalacje elektryczne, przemysł metalurgiczny, woj. śląskie, Polska.
  Konstrukcja etażerki w postaci stężonych stalowych ram, i wpartych na nich poziomych kratownicach.

  Projekt rozbudowy i przebudowy etażerki technologicznej, przemysł chemiczny, woj. dolnośląskie, Polska.
  Istniejąca etażerka o konstrukcji stalowej wymagała wzmocnienia węzłów stężeń, w wziazku z projektowaną rozbudową i przebudową pod nowe urządzenia technologiczne. W ramach projektu zaprojektowano również kontener stalowy i konstrukcje wsporcze pod urządzenia i rurociagi technologiczne.

  Projekt konstrukcji wsporczych pod instalację technologiczną, przemysł cem.-wap., woj. opolskie, Polska.
  Zaprojektowano estakadę obudowaną o konstrukcji stalowej pod przenośnik taśmowy (rozpiętość przęsła 30m) oraz stalowe konstrukcje wsporcze pod urządzenia technologiczne.

  Projekt budynku kotłowni wraz z konstrukcją wsporcą komina, przemysł spożywczy, woj. lubelskie, Polska.
  Budynek o konstrukcj stalowej, szkieletowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych, konstrukcja wsporcza komina, kratownica przestrzenna z kształtowników cienkościennych.

  Projekt budynku magazynowego, Gainsborough, Anglia.
  Budynek o konstrukcj stalowej, ramowej, ściany zewnętrzne z płyt warstwowych, strop antresoli gęstożebrowy.
 2. Budownictwo mieszkaniowe
  Projekt zespołu domów jednorodzinnych, woj. małopolskie.
  Osiedle składa się z 16 budynków w zabudowie bliźniaczej, każdy mieszczący dwa lokale mieszkaniowe. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustaków ceramicznych, więżba dachowa drewniana krokwiowa z podparciem płatwią w kalenicy. Strop nad parterem żelbetowy, a nad I piętrem belkowy drewniany. Budunek posadowiony na ławach fundamentowych.
  Elewacja
  Rzut konstrukcyjny
  Projekt dwóch domów wielorodzinnych, woj. małopolskie.
  Budynki czterokondygnacyjne z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczone. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pustaków ceramicznych, więżba dachowa drewniana płatwiowo-kleszczowa. Nad częścią budynku dach płaski. Stropy poszczególnych kondygnacji żelbetowe. Budunek posadowiony na ławach fundamentowych.
  Elewacja
  Kompleksowy model obliczeniowy
  Rendering
 3. Budownictwo użyteczności publicznej
  Projekt supermarketu, Collingham, Anglia.
  Budynek o konstrukcji stalowej szkieletowej, wypełnionej tradycyjną angielską murowaną ścianą szczelinową. Pokrycie dachu dachówką ceramiczną układaną na panelach warstwowych.
 4. Budownictwo podziemne
  Projekt jednonawowego tunelu drogowego o długości 900m
  Projekt zrealizowany w ramach studiów podyplomowych na kierunku Budownictwo Tunelowe i Bezpieczeństwo Tuneli, prowadzonych przez Akademię Górnicz-Hutniczą w Krakowie. Wstępna obudowa tunelu w postaci betonu natryskowego oraz kotwi mechanicznych, ostateczna w postaci betonu monolitycznego. W ramach projektu zaprojektowano również wentylację tunelu w fazie budowy w postaci lutniociągu oraz w fazie ekploatacyjnej w postaci wentylacji wzdłużnej.